Ubytování na ARNICE v Krušných horách – lovy a hony

Už samotný pohled na hluboké lesy dává tušit, jak velké množství různé zvěře se v nich ukrývá. Ve volných honitbách tu můžete narazit např. na jelena lesního, siku japonského, daňka evropského, muflona nebo srnce obecného, ale i na prase divoké, zajíce polního, králíka divokého, různé druhy kachen a vzácně i na tetřeva hlušce nebo tetřívka obecného.

Pro milovníky lovu je určen Zlatý Kopec. Osada Zlatý kopec leží v jednom z nejkrásnějších údolí centrální části Krušných hor v hlubokém odlehlém údolí Zlatého potoka v nadmořské výšce 750 m, Vznikla v první polovině 16. sto. Při hornické stezce spojující Boží Dar a saský Rittersgrun.

Rybářské revíry

Pstruhový revír-Krapický potok, Libocký potok, Rolava, Svatava, Teplá.

Mimopstruhový revír-řeka Ohře, Odrava, Chodovský potok.